Priekules autotrase "Līgo"


63461006 (Priekules novada pašvaldība)
dome@priekulesnovads.lv

Trase veido noslēgta, brīvas konfigurācijas apli. Trases taisno posmu maksimālais garums 60 metri. Nobrauktuve no trases uz dalībnieku parku atrodas pēc 200 metriem no finiša līnijas. Trase ir marķēta ar vertikāliem zemes uzbērumiem un riepu krāvumiem.