Jānis Zemlītis


Klubs: Privāti
Licences numurs: JZ03392LV20
Derīguma termiņš: 31.12.2020