Krišjānis Kudeiko


Klubs: Privāti
Licences numurs: KK03305LV20
Derīguma termiņš: 31.12.2020