LAFLicences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas LAFLicences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.laflicences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

LICENCES

Pasūtīt licenci

Tiesnešu licences

Vārds, Uzvārds Tiesneša amats Licences Nr. Derīguma termiņš
Gints ARTMANIS Tiesnesis GA02248LV19 31.12.2020
Dairis VĪKSNE Tehniskais tiesnesis DV01792LV19 31.12.2019
Guntis LEITIS Tiesnesis GL02051LV19 31.12.2019
Edgars EBERLIŅŠ Tiesnesis EE02053LV19 31.12.2019
Ivo JANSONS Tiesnesis IJ01798LV19 31.12.2019
Denis GOLOVAČOVS Tehniskais tiesnesis DG02055LV19 31.12.2019
Ilgvars ĀBOLTIŅŠ Tiesnesis IA01800LV19 31.12.2019
Rihards SAKS Tiesnesis RS02056LV19 31.12.2019
Gundars PURIŅŠ Tiesnesis GP01801LV19 31.12.2019
Ilze SAULĪTE-KOZLOVSKA Tiesnesis IS01802LV19 31.12.2019
Dainis POLITIKO Tehniskais tiesnesis DP02058LV19 31.12.2019
Kaspars BUTKUS Galvenais tiesnesis KB01803LV19 31.12.2019
Mārtiņš BRIKSNIS Tiesnesis MB01804LV19 31.12.2019
Modris BRIKSNIS Tiesnesis MB01805LV19 31.12.2019
Kitija PŪPOLIŅA - PODIŅA Tehniskais tiesnesis KP01806LV19 31.12.2019
Jevgeņijs ČEREVAČS Dalībnieku tiesnesis JC01808LV19 31.12.2019
Evita MIŅINA Tiesnesis EM01809LV19 31.12.2019
Jānis ŠLEINERS Tiesnesis JS01810LV19 31.12.2019
Uldis ŠLEINERS Tiesnesis US01811LV19 31.12.2019
Kārlis BRIKSNIS Tiesnesis KB01812LV19 31.12.2019
Normunds ŠVARCS Galvenais tiesnesis NS01813LV19 31.12.2019
Ēriks ZADEIKS Tehniskais tiesnesis EZ02069LV19 31.12.2019
Mārtiņš KOLONOVS Tiesnesis MK01814LV19 31.12.2019
Raimonds JERĀNS Tehniskais tiesnesis RJ02070LV19 31.12.2019
Inese DREIMANE Tiesnesis ID01815LV19 31.12.2019
Egils DREIMANIS Galvenais tiesnesis ED01816LV19 31.12.2019
SANDRIS RIMOVS Tiesnesis SR01817LV19 31.12.2019
Irina TROŠKA Tiesnesis IT01818LV19 31.12.2019
Artis TUPESIS Tiesnesis AT02074LV19 31.12.2019
Andris MILLERS Sacensību komisārs AM01819LV19 31.12.2019
Klāvs JANCIS Tiesnesis KJ02075LV19 31.12.2019
Ilgvars KALMANIS Tiesnesis IK01820LV19 31.12.2019
Māris KULŠS Dalībnieku tiesnesis MK01821LV19 31.12.2019
Velga MIŅINA Tiesnesis VM01822LV19 31.12.2019
Vilnis VĪTOLS Tiesnesis VV01823LV19 31.12.2019
Kārlis STELPS Tiesnesis KS02079LV19 31.12.2019
Jānis TETERIS Sacensību komisārs JT01824LV19 31.12.2019
Elīne BERĶE Sacensību komisārs EB02080LV19 31.12.2019
Māris MILLERS Tiesnesis MM01825LV19 31.12.2019
Lauris KAKTIŅŠ Tiesnesis LK01828LV19 31.12.2019
Jānis LANKUPS Tiesnesis JL01829LV19 31.12.2019
Kaspars BRIEDĪTIS Tiesnesis KB01831LV19 31.12.2019
Anete DREVINSKA Sekretārs AD01832LV19 31.12.2019
Mārcis ĀBOLTIŅŠ Tiesnesis MA01833LV19 31.12.2019
Alens Mariss SPRŪDS Tiesnesis AS01834LV19 31.12.2019
Andris ŠIMKUS Tehniskais tiesnesis AS00043LV19 31.12.2019
Jānis MIKULĀŅECS Tiesnesis JM01835LV19 31.12.2019
Edgars SPRŪDS Tiesnesis ES01836LV19 31.12.2019
Nauris STASIS Tiesnesis NS01838LV19 31.12.2019
Mārtiņš BUCIS Tiesnesis MB01839LV19 31.12.2019
Tomass DEMBOVSKIS Tiesnesis TD02095LV19 31.12.2019
Madars MATEVIČS Tiesnesis MM01840LV19 31.12.2019
Mārtiņš LAPSA Galvenais tiesnesis ML02096LV19 31.12.2019
Igors PONOMARJOVS Dalībnieku tiesnesis IP01841LV19 31.12.2019
Indulis BRIEDĪTIS Tiesnesis IB01842LV19 31.12.2019
NORMUNDS ZAĶIS Tiesnesis NZ01843LV19 31.12.2019
Santa MEISTERE Tiesnesis SM02099LV19 31.12.2019
Mārtiņš KALMANIS Tiesnesis MK02100LV19 31.12.2019
Itars SILIŅŠ Galvenais tiesnesis IS01848LV19 31.12.2019
Ainārs SILIŅŠ Tiesnesis AS01850LV19 31.12.2019
Vladislavs BELOUSOVS Tehniskais tiesnesis VB01853LV19 31.12.2019
Ivo TRAUBERGS Tehniskais tiesnesis IT02109LV19 31.12.2019
Artūrs IVANOVS Distances priekšnieks AI01854LV19 31.12.2019
Mareks KOZLOVSKIS Tiesnesis MK01855LV19 31.12.2019
Imants MIKULANECS Tiesnesis IM01856LV19 31.12.2019
Jānis KOZLOVSKIS Sacensību komisārs JK01857LV19 31.12.2019
Reinis GINTERS Tiesnesis RG01858LV19 31.12.2019
Inga GINTERE Tiesnesis IG01859LV19 31.12.2019
Mārtiņš KRŪMIŅŠ Tehniskais tiesnesis MK01861LV19 31.12.2019
Signe GINTERE Tiesnesis SG01862LV19 31.12.2019
Kristīne ŠATROVSKA Sekretārs KS02119LV19 31.12.2019
Kristaps LAPSA Dalībnieku tiesnesis KL02122LV19 31.12.2019
Undīne KRAVALE-VĪDUŠA Tiesnesis UK00587LV19 31.12.2019
Mareks MAĻAVKO Tehniskais tiesnesis MM01869LV19 31.12.2019
Armands PUĶĪTIS Tiesnesis AP02129LV19 31.12.2019
Ilona GAIGOLE Galvenais sekretārs IG01876LV19 31.12.2019
Gatis KRASTIŅŠ Sacensību vadītājs GK01886LV19 31.12.2019
Sandris ZEMĪTIS Dalībnieku tiesnesis SZ01887LV19 31.12.2019
Jānis BIRKS Tiesnesis JB00352LV19 31.12.2019
Liene ZEMĪTE Dalībnieku tiesnesis LZ01888LV19 31.12.2019
Daiga BIRKA Tiesnesis DB00354LV18 31.12.2019
Raivis REINSONS Tehniskais tiesnesis RR01894LV19 31.12.2019
Eduards KALVE Galvenais tiesnesis EK02152LV19 31.12.2019
Toms LEJIŅŠ Tiesnesis TL01898LV19 31.12.2019
Miks ZVAIGZNE Tiesnesis MZ02154LV19 31.12.2019
Raivis ŠTEINBERGS Tiesnesis RS01899LV19 31.12.2019
Vents SOBOČEVSKIS Tiesnesis VS01900LV19 31.12.2019
Māris DEMBOVSKIS Tiesnesis MD01903LV19 31.12.2019
Zane BRAUNA Tiesnesis ZB02161LV19 31.12.2019
Arnis ROZE Distances priekšnieks AR01906LV19 31.12.2019
Gabriels ŽĪGURS Sacensību komisārs GZ02166LV19 31.12.2019
Toms BERGMANIS Tiesnesis TB02171LV19 31.12.2019
Sandris BRANTEVICS Tiesnesis SB01917LV19 31.12.2019
Kaspars BITE Tiesnesis KB01918LV19 31.12.2019
Mareks MIERIŅŠ Tiesnesis MM02174LV19 31.12.2019
Ilona BIRKA Tiesnesis IB02175LV19 31.12.2019
Linda PAPA Tiesnesis LP02176LV19 31.12.2019
Gints FREIMANIS Tehniskais tiesnesis GF02178LV19 31.12.2019
Kaspars TAURIŅŠ Tiesnesis KT01923LV19 31.12.2019
Andris MĀLNIEKS Dalībnieku tiesnesis AM01928LV19 31.12.2019
Ģirts LEIMANS Tehniskais tiesnesis GL02185LV19 31.12.2019
Guntis GŪTMANIS Tiesnesis GG01937LV19 31.12.2019
Sigita BĒRZIŅA Tiesnesis SB01939LV19 31.12.2019
Oskars KĀRKLIŅŠ Tiesnesis OK01943LV19 31.12.2019
Inta GUDE Tiesnesis IG00664LV19 31.12.2019
Gunārs ĶEIPĀNS Galvenais tiesnesis GK01689LV19 31.12.2019
Gunars BIRKS Tiesnesis GB00410LV19 31.12.2019
Jānis KRASTIŅŠ Sacensību komisārs JK01949LV19 31.12.2019
Rolands KORSAKS Tiesnesis RK01950LV19 31.12.2019
Kristiāns BALULIS Tiesnesis KB02206LV19 31.12.2019
Baiba KALMANE Tiesnesis BK01953LV19 31.12.2019
Aivis MISIŅŠ Tiesnesis AM02212LV19 31.12.2019
Veneta ČIPA Tiesnesis VC01958LV19 31.12.2019
Aivars ČIPS Tiesnesis AC01959LV19 31.12.2019
Kārlis ĶIPSTS Tiesnesis KK01963LV19 31.12.2019
Guntis CITLAVS Drošības komisārs GC01965LV19 31.12.2019
Linda MEDNE Sekretārs LM01967LV19 31.12.2019
Jānis PAKERS Tiesnesis JP02223LV19 31.12.2019
Laila ĶEIPĀNE Dalībnieku tiesnesis LG01712LV19 31.12.2019
Andris ZVINGĒVICS Novērotājs AZ01714LV19 31.12.2019
Jānis SNIEDZĀNS Sacensību komisārs JS01970LV19 31.12.2019
Gunta KALMANE Tiesnesis GK01974LV19 31.12.2019
Ģirts ZELMENIS Galvenais tiesnesis GZ01719LV19 31.12.2019
Krišjānis VĪDUŠS Sacensību komisārs KV01975LV19 31.12.2019
Andris VĪNS Tiesnesis AV01976LV19 31.12.2019
Anna PRIEDE Sekretārs AP01981LV19 31.12.2019
Ralfs FREIMANIS Tiesnesis RF02238LV19 31.12.2019
Valdis BRENCIS Tehniskais tiesnesis VB01727LV19 31.12.2019
Endija ĶERVIJA Tiesnesis EK01734LV18 31.12.2019
Bruno LIELKĀJA Tiesnesis BL02246LV19 31.12.2019
Jevgenijs SAKS Tiesnesis JS01735LV19 31.12.2019
Viesturs LIELKĀJA Tiesnesis VL02247LV19 31.12.2019
Ivita ŠALAJEVA Tiesnesis IS01736LV18 31.12.2019
Valts VANTERS Dalībnieku tiesnesis VV01737LV19 31.12.2019
Janeks KRASTIŅŠ Tiesnesis JK01993LV19 31.12.2019
Klāvs RAMANIS Tiesnesis KR02250LV19 31.12.2019
Ģirts AUZIŅŠ Tehniskais tiesnesis GA01739LV19 31.12.2019
Egils MEŽAKS Novērotājs EM01995LV19 31.12.2019
Anita Maija PLUKSE Tiesnesis AP01996LV19 31.12.2019
Uldis SILIŅŠ Tiesnesis US02252LV19 31.12.2019
Terēze OZOLA Sekretārs TO01741LV19 31.12.2019
Oskars OZOLS Sacensību komisārs OO01742LV19 31.12.2019
Ivars SILIŅŠ Galvenais tiesnesis IS02000LV19 31.12.2019
Didzis PAVLOVICS Tiesnesis DP01746LV19 31.12.2019
Martins SMAGARS Tiesnesis MS02258LV19 31.12.2019
Agris KVEDARS Tiesnesis AK01747LV19 31.12.2019
Māris PODIŅŠ Tehniskais tiesnesis MP02003LV19 31.12.2019
Marks Daniels LOKMANIS Tiesnesis ML02259LV19 31.12.2019
Dāvis KALNIŅŠ Sacensību komisārs DK02004LV19 31.12.2019
Artūrs PASTUŠENKOVS Tiesnesis AP02260LV19 31.12.2019
Mārtiņš ZUDAVS Tiesnesis MZ01749LV19 31.12.2019
Ieva SARMIŅA Sekretārs IS02005LV19 31.12.2019
Maira MEDNE Tiesnesis MM01750LV19 31.12.2019
Jānis JANSONS Tiesnesis JJ01751LV19 31.12.2019
Dairis OZOLIŅŠ Tehniskais tiesnesis DO01752LV19 31.12.2019
Aldis PĪLĒNS Drošības komisārs AP02008LV19 31.12.2019
Gundars VĪTOLS Tehniskais tiesnesis GV01753LV19 31.12.2019
Uldis ŠALTĀNS Tehniskais tiesnesis US02009LV19 31.12.2019
Roberts ĻUTKUS Tehniskais tiesnesis RL01754LV19 31.12.2019
Jānis ZEĶĪTIS Tehniskais tiesnesis JZ01755LV19 31.12.2019
Andis DREIMANIS Tiesnesis AD02267LV19 31.12.2019
Inta BERKLAVA Tehniskais tiesnesis IB01756LV19 31.12.2019
Elvijs SPROĢIS Tehniskais tiesnesis ES01757LV19 31.12.2019
Dainis AKMENTIŅŠ Tehniskais tiesnesis DA01758LV19 31.12.2019
Jurijs SAVEĻJEVS Tiesnesis JS02015LV19 31.12.2019
Aivars SPALVIŅŠ Hronometrāžists AS01761LV19 31.12.2019
Rita ĀBOLTIŅA Tiesnesis RA02021LV19 31.12.2019
Edžus JUMĪTIS Tehniskais tiesnesis EJ01768LV19 31.12.2019
Iveta KRASTIŅA Galvenais sekretārs IK02024LV19 31.12.2019
Reinis GUDONIS Tehniskais tiesnesis RG01769LV19 31.12.2019
Inga ŠILKE Tiesnesis IS02025LV19 31.12.2019
Harijs GERĶIS Tehniskais tiesnesis HG01770LV19 31.12.2019
Jānis ŠILKE Tiesnesis JS02026LV19 31.12.2019
Jānis STULPA Tehniskais tiesnesis JS01771LV19 31.12.2019
Ansis ŠTRĀLS Tiesnesis AS02027LV19 31.12.2019
Sabīne BAJĀRE Tiesnesis SB01772LV19 31.12.2019
Andris DAUGINS Tiesnesis AD02028LV19 31.12.2019
Krišjānis SILIŅŠ Tiesnesis KS01773LV19 31.12.2019
Ketija ZVANĪTĀJA Tiesnesis KZ02029LV19 31.12.2019
Dzintars AUKA Galvenais tiesnesis DA02030LV19 31.12.2019
Daiga CAUNE-UTINĀNE Tiesnesis DC01776LV19 31.12.2019
Jānis UTINĀNS Tiesnesis JU01777LV19 31.12.2019
Guntis CAUNE Tiesnesis GC01778LV19 31.12.2019
Reinis DINĶĪTS Tiesnesis RD01779LV19 31.12.2019
Vitālijs SAVEĻJEVS Tiesnesis VS02035LV19 31.12.2019
Pēteris ZORĢIS Sacensību komisārs PZ01781LV19 31.12.2019
Sarmīte SALMINA Tiesnesis SS02037LV19 31.12.2019
Elvijs KANDERS Tiesnesis EK01784LV19 31.12.2019
Māris BAUMANIS Distances priekšnieks MB01786LV19 31.12.2019
Anna VĪGANTE Tiesnesis AV02042LV19 31.12.2019
Juris BALULIS Distances priekšnieks JB01788LV19 31.12.2019
Kristiāns BALULIS Tiesnesis KB01789LV19 31.12.2019
Jekaterina ABRAMENKO Tiesnesis JA01790LV19 31.12.2019
Dairis VĪKSNE Sacensību komisārs DV01791LV19 31.12.2019
Aivars RŪSA Tiesnesis AR01910LV19 31.05.2019
Lelde GUDE KOLONOVA Tiesnesis LG02093LV19 28.05.2019
Liena BOKALDERE Tiesnesis LB02204LV19 08.04.2019

Lūdzu uzgaidiet..

REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEMReģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!